Wij zijn ons niet meer bewust wat de waarde van brood is. We gooien veel te snel weg! Terwijl er nog zoveel mogelijk is met ‘oud’ brood. Dat heb ik laten zien door recepten op ‘oud’ brood te laseren. Brood is letterlijk de basis van ons leven. De naam van dit project geeft daarom het gedrag weer hoe wij dagelijks omgaan met ons brood. Daarnaast is het belang van brood veel meer dan voedsel alleen. Brood is een beeldspraak voor levensomstandigheden in het algemeen. Het geeft bijvoorbeeld aan wat wij verdienen: ‘Er moet brood op de plank komen’. of ‘Hij verdient een goede boterham’.